Kompilera Pirateplayer 0.5.0 i Ubuntu

Kompilera, paketera och installera Pirateplayer

Signaturen Milleman har skrivit denna utmärkta guide för kompilering av Pirateplayer i Ubuntu 12.04. Förfarandet bör vara snarlikt i andra debianbaserade system (jag har själv testat med framgång i Linux Mint 14, Jacques anm.). Vidare bör guiden även vara till nytta för den som vill kompilera Pirateplayer i andra unixsystem.

Lägg till och uppdatera

 1. sudo add-apt-repository ppa:jon-severinsson/ffmpeg
 2. sudo apt-get update
 3. sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install g++ libqtcore4 libqtgui4 \
libqt4-xml libqt4-network libqt4-declarative libqt4-script \
libqt4-xmlpatterns libqt4-svg libqtwebkit4 qt4-qmake libqt4-dev phonon \
libphonon4 libphonon-dev phonon-backend-gstreamer rtmpdump librtmp0 \
librtmp-dev libarchive-dev libtool ffmpeg xsltproc automake checkinstall -y

Installera libtidy-html5

 1. sudo apt-get remove libtidy*
 2. wget https://github.com/w3c/tidy-html5/archive/master.zip -O tidy-html5-master.zip
 3. unzip tidy-html5-master.zip
 4. cd tidy-html5-master
 5. sh build/gnuauto/setup.sh && ./configure --prefix=/usr && make
 6. sudo checkinstall --maintainer=dinepost[snabel-a]domain.com --pkgname=libtidy --pkgversion=`date +%Y%m%d`-git -y

Libtidy är nu paketerat och installerat.

Städa upp och spara paketet

 1. sudo chown $USER:$USER *.deb
 2. cd ..
 3. mv tidy-html5-master/*.deb .
 4. sudo rm -r tidy-html5-master
 5. rm tidy-html5-master.zip

Installera Qt Desktop Components

 1. wget -O qtdesktopcomponents.tar.gz "http://qt.gitorious.org/qt/qtquickcontrols/archive-tarball/qt4"
 2. tar -zxvf qtdesktopcomponents.tar.gz
 3. cd qt-qtquickcontrols
 4. qmake && make
 5. sudo checkinstall --maintainer=dinepost[snabel-a]domain.com --pkgname=qt-components-desktop --pkgversion=`date +%Y%m%d`-git -y

Qt Desktop Components är nu paketerat och installerat.

Städa upp och spara paketet

 1. sudo chown $USER:$USER *.deb
 2. cd ..
 3. mv qt-qtquickcontrols/*.deb .
 4. sudo rm -r qt-qtquickcontrols
 5. rm qtdesktopcomponents.tar.gz

Installera Pirateplayer

 1. wget https://github.com/jackuess/pirateplayer/archive/v0.5.0.zip -O pirateplayer-0.5.0.zip
 2. unzip pirateplayer-0.5.0.zip
 3. cd pirateplayer-0.5.0
 4. qmake PREFIX=/usr
 5. make
 6. sudo checkinstall --maintainer=dinepost[snabel-a]domain.com --pkgname=pirateplayer --pkgversion=0.5.0 --pkggroup=multimedia --requires=libqtcore4,libqt4-declarative,libqt4-script,libqt4-sql,libqt4-xmlpatterns,libqtgui4,libqt4-xml,libqt4-network,qt-components-desktop,librtmp0,ffmpeg,libtidy -y

Städa upp och spara paketet

 1. sudo chown $USER:$USER *.deb
 2. cd ..
 3. mv pirateplayer-0.5.0/*.deb .
 4. sudo rm -r pirateplayer-0.5.0
 5. rm pirateplayer-0.5.0.zip

Pirateplayer är nu installerat!

Du bör nu ha tre debianpaket i din hemkatalog: "libtidy_version-git-1_arkitektur.deb", "qt-components-desktop_version-git-1_arkitektur.deb" och "pirateplayer_0.5.0-1_arkitektur.deb". Se till att mejla dem till jacques[snabel-a]pirateplay.se så kan jag lägga upp dem här på Pirateplay.se och andra kan dra nytta av dem!

Skrivet av Milleman 2013-02-08

Redigerad av Jacques de Laval 2013-02-10

Redigerad av Jacques de Laval 2013-03-16: Uppdatering för Pirateplayer version 0.5.0.